Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之敦其一曰張仲之𠤱其形制與今不同而極精巧

敦医皆有銘而云医獲其二皆有蓋而上下皆銘銘

文皆同甚矣古之人慮逺也知夫物必有弊而百世

之後埋𣳚零落幸其一在尚冀或傳爾不然何丁寧

複若此之煩也其於一用器爲慮猶如此則其操

修施設所以垂後世者必不苟二子名見詩書伯囧

周穆王時人張仲宣王時人太史公表次三代以来

自共和以後年世乃詳蓋自共和元年逮今千有九

百餘年而穆王又共和前五世可謂逺矣而斯器也

始獲於吾二人其中間晦顯出入不可知以其無文