Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   前漢谷口銅甬銘𡻕月見本文

右漢谷口銅甬原父在長安時得之其前銘云谷口

銅甬容十其下滅兩字始元四年左馮翊造其後銘

云谷口銅甬容十斗重四十斤甘露元年十月計⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾

章平左馮翊府下滅一字原父以今權量校之容三

斗重十五斤始元甘露皆宣帝年號一有也字余所集録

千卷前漢時文字惟此與林華行鐙蓮勺博山鑪盤

銘爾治平元年六月九日書右真蹟

   前漢鴈足鐙銘此跋本與漢二器銘銅甬銘共爲一卷

  裴如晦帖