Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   後漢碑隂題名𡻕月未詳

右漢碑隂題名不知爲何人碑余家集録古文旣多

或失其所得之自然漢碑存於今者惟華嶽與孔子

廟最多其隂徃徃列修廟人姓名并記其所出錢數

不過三百至五百今斯碑所題文字缺滅而中間有

錢各五百四字則似是修廟人所記其人可見者有

濟隂定陶蔡顥子盛山陽金郷張諺季徳河南宛陵

趙堂世萇南陽南郷鄧升升逺濟隂成武周鳳季節

而其餘人姓名邑里多不完又時時有故吏字不知

爲何人祠廟第以漢𨽻難得録之爾治平元年閏五