Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


直顯節山陽金郷張諺季徳河南宛陵趙堂世萇南

陽南郷鄧升升逺濟隂成武周鳳季節山陽昌邑田

胤元尊濟隂成武史楞世明彭城朱翔元舉右真蹟

   同前

右漢碑隂題名二皆不知爲何碑隂其人各記所出

錢數似是漢時修廟人題名余家集録華嶽及孔子

廟碑多如此此亦疑是二廟中碑前碑殘滅尤甚第

時有門生濟南東郡䓁字而姓名無復完者後碑則

有議曹功曹𮪍吏有蓮勺左郷有秩池陽左郷有秩

池陽集丞有秩皆不知是何名號又有闕一陽候長