Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 别爲録目因載夫可與史傳正其闕謬者以傳後

 學此公述録目跋尾之意也至熈寧二年公之子

 叔弼記其後云公命棐曰吾跋諸卷之尾者二百

 九十六篇若撮其大要别爲録目則吾未暇棐乃

 盡發千卷著其大略自今觀之公序明言别爲録

 目而棐乃記公未暇之語世傳集古跋十卷四百

 餘篇而棐乃謂二百九十六篇雖是時公尚無恙

 後三年方薨然續跋𦆵十餘耳不應多踰百篇得

 非冩本誤以三百爲二百或棐記在熈寧之前耶

 棐又云爲十卷附跋尾之後今録目自為一書乃