Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謁往来轉景即至闔郡驚焉白之府君徙爲御史

鼠齧𬒳具君乃畫地爲獄召鼠誅之視其腹中果

𬒳具府君欲從學道頃無所進府君怒勑尉部吏

収公昉妻子公昉呼其師告以厄其師以藥飲公昉

妻子曰可去矣妻子戀家不忍去於是乃以藥塗屋

柱飲牛馬六畜湏㬰有大風雲来迎公昉妻子屋宅

六畜翛然與之俱去其說如此可以爲怪妄矣嗚呼

自聖人殁而異端起戰國秦漢以来一作之際竒辭怪說

紛然爭出不可勝數乆而佛之徒来自西夷老之徒

起於中國而二患交攻爲吾儒者往往牽而從之其