Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可見蓋其中間甞爲髙陽令而碑首不書最後官者

不詳其義也按楊震碑髙陽令著震孫也今碑在震

墓側一有右真蹟也字

   後漢楊君碑隂題名真蹟

右漢楊君碑隂題名首尾不完今可見者四十餘人

楊震子孫𦵏閿郷者數世碑多殘缺此不知爲何人

碑隂其後有云右後公門生又云右沛二字集本作後史

門生沛君疑是沛相者自有碑而亡其名字矣後公

亦不知爲何人也治平元年六月十日書

   同前真蹟