Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


崔潭龜詩元第五百四十

興唐寺石經藏讃元第四百八十六

盧舎那珉像碑元第二百三十三至二百三十四余所集録自五字一作

所集録目

植栢頌元第一百五十九一作甚難一作差難

美原夫子廟碑元第九百七十七

鄭預注多心經元第七百八十二