Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不應妄但史失其事爾由是言之史家闕繆可勝道

哉然予於史家非長故書之以待博學君子也嘉祐

八年𡻕在癸卯七月三十日書昔在南譙自號醉翁晚又更號六一居士

右真蹟

   又

按魏書文成帝興光二年三月已亥改元太安而此

碑書二年三月甲午立蓋立碑後六日乃改元故碑

猶得稱二年也其曰闡皇風於五葉者自道武明元

太武至於文成纔四世爾太武之弑南安王余立不

踰年亦𬒳弑不得成君爲一世而景穆太子文成父