Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也自武徳元年至是歲實一百五十六年中間則天

稱周者十四年去之正得一百四十二年矣豈謂此

歟以事考驗理冝如此又不知宻意為如何也姑志

其語以俟知集本有之字嘉祐八年十月三十日書右真

   唐玄靜先生碑大曆七年

右玄靜先生碑柳識撰張從申書李陽冰篆額唐世

工書之士多故以書知名者難自非有以過人者不

能也然而張從申以書得名於當時者何也從申毎

所書碑李陽冰多為之篆額時人必稱為二絶其為

世所重如此余以集録古文閱書既多故雖不能書