Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


右韓文公與顚師書世所罕傳余以集録古文其求

之既勤且博七字集本只作其求之博蓋乆而後𫉬其以易集本無此

繫辭爲大傳謂著山林與著城郭無異等語冝爲

退之之言其後書吏部侍郎潮州刺史則非也蓋退

之自刑部侍郎貶潮州後移𡊮州召爲國子𥙊酒遷

兵部侍郎乆之始遷吏部而流俗相傳但知爲韓吏

部爾顛師遺記雖云長慶中立蓋并韓書皆國𥘉重

刻故繆爲附益爾治平元年三月十三日書右眞蹟

   唐髙閑草書歳月未詳

高閑草書審如此則韓子之言爲實録矣永豐歐陽