Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


中書令始云知院事其載張守珪請誅安禄山事

無此傳云九齡判守珪狀碑云守珪所請留中不行

而公以狀諌然其爲語則略同碑長慶中立而公薨

開元二十八年長慶三年實八十四年所傳或

有同異而至於年壽官爵其子孫冝不繆當以碑爲

是也治平元年二月十日書右眞

   唐田布碑長慶四年

右田布碑𢈔承宣撰布之事壯矣承宣不能發於文

也蓋其力不足爾布之風烈非得左丘明司馬遷筆

不能書也故士有不顧其死以成後世之名者集本有猶