Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   唐僧靈澈詩元和四年

右靈澈詩云相逢盡道休官去林下何曽見一人世

俗相傳以爲俚諺慶曆中天章閣待制許元爲江淮

發運使因修江岸得斯石於池陽江水中始知爲靈

澈詩也澈以詩稱於唐故其與相唱和者皆當時知

名之士包侍郎者佶也徐廣州者浩也代宗時爲嶺

南節度使右集本

   唐李藏用碑大和四年

右李藏用碑王源中撰唐玄度書玄度以書自名于

一時其筆法柔弱非復前人之體而流俗妄稱借之