Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


城南粗得安養迄今病目尚未復差厭苦人事實不

能支秖𠋫夏秋唐書了成禠却梅二遂決南去未間

時得奉問夏𤍠爲國自重

   又同前

某啓區區多故乆不附問不審尊體何似自春中曽

一奉狀尋於遞中見答昨見公謹云得仲儀書怪某

乆無信蓋亦未甞得仲儀書也但聞蜀人與自西歸

者言善政日新兩川蒙賜聞之竊喜大用之有期也

某益多病目昬手顫脚SKchar行履艱難衆疾並攻唐書

巳了秖𠋫冩了進本遂決南昌之請自此可圖一作