Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


汝隂爾昨蒙詔諭俾請假旣以地逺暫歸不能辦事

又一請假後難更請郡以此不敢但更少盤桓㑹當

有時得歸爾承見問所以略道一二終日區區不曽

勾當得公私一事人事殆廢以此不時作書應不爲

怪嚮寒爲國自重

   又嘉祐六年

某啓近甞於遞中拜問辱書承春寒動履佳安兼蒙

逺惠佳篇衰病之人豈敢萌心至於自顧惟知憂畏

而衆論實可多懼獨見愛之深至於歌詠感愧感愧

數十日來茫然未知所爲答問後遂如此其何以免