Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尚有可教否無由瞻近豈勝下懐時事多端伊洛過

客相踵必有能道其大㮣者其他委細亦非筆墨可

殫也謹因遣人萬不布一某又拜

   又嘉祐八年

某頓首啓近馳賀懇少布𥝠誠伏承大斾已及近郊

道路盛暑竊審台候萬福實慰區區瞻跂之勤朝廷

新有大故時事多艱舊徳元臣與國同體馳𮪍奔走

不惟出處之節得冝與來者爲法康時濟物愚智所

同有望於馬首之來也餘如前書所述也旦夕當得

瞻見顔色第因張師逺行不可無書謹奉手啓咨問