Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 祕藏之或爲親識携去者多矣今聞公薨謝感舊

 愴懷不能已已因索巾禇尚得數十帋命工裝背

 庻㡬藏於乆逺尓熈寜五年十月廿五日東陽郡

 思堂丹揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)蘇頌子容題

 予在樂安幙府二年日接論議聞所未聞府事之

 外則章奏書䟽悉以見託至於𥝠家細故亦多詢

 其何如故其簡札丁寜委曲雖至親亦不過如此

 自公之薨予毎與親舊語言未嘗不及之抑其風

 尚之可懷故彌久而不能忘也蘇頌子容題

   與王文公介甫嘉祐年