Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焦千之秀才乆相從篤行之士也昨來科場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)偶不曽

入其人專心學古不習治生妻子𭔃食婦家遑遑無

所之徃時聞鄆學可居所資差厚可以託食而焦君

以郡守貴侯難以屈迹今遇賢主人思欲徃託竊計

髙明必亦聞此但恐鄆學難居今巳有人爾若見今

無人則焦君不止自託其於教導必有𥙷益亦資爲

政之一端也更在髙明詳擇可否俟有寵報決其去

就也謹於遞中布此懇

   又同前

某啓乆不奉狀乃以今夏暑毒非常歳之比壯者皆