Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


傷冷當和隂陽偏用執藥所以難効遂以黄連乾薑

之𩔖爲散服之近午差定亦戲家人云近日人脆事

湏過防昨日得聖俞簡云小小傷冷然用徐青乃俚

巷庸工爾此公多艱滯更當愼攝今湏馳問之也精

神稍復承見問不覺書多聊代面話

   又嘉祐五年

某啓辱問以嬰兒未安勞神然當更審愼藥食有張

萬回太保者其術又精第難呼爾不憚慇懃召之也

某今日不入正爲凌晨稍涼爲江氏作誌幸語其家

勿相煎兹事安敢奉誤旦夕當得以方牽強不能悉