Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一記未曾刻石亦有詩託王仲儀𭔃去不知逹否告

乞一篇留亭中因便望示及千萬千萬

   又慶曆七年

某頓首谷僕来捧書得詢動靜又見詩中所道有相

遊從唱和之樂備詳平日幕中所爲可勝慰也某此

愈乆愈樂不獨爲學之外有山水琴酒之適而已小

邦爲政朞年粗有所成固知古人不忽小官有以也

示及飲酒今春來頗覺風壅亦不能劇飲如徃時

作主人後從已便承見戒多荷多荷他事非獨不挂口亦不

關心固無淺深可示人也某母老多病而身纔過四