Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之樂得之有素伏讀佳作益以起予無用之質衰病

颯然造物者畏浮議以見縻柰何柰何歳晚以時自

重人還謹奉此爲謝不宣某再拜欽聖提刑學士

一月二日 辱 寵恵佳篇欽誦不巳旦夕和得遞中

附上新甘竒味珍荷也珍荷也部頭事藝稍進得賢

者齒問更増勉勵也呵呵劉守到必還使司當復清

淡也甞說襄陽山水一經真賞果如鄙言否

   答李學士嘉祐八年

某啓自遭罹國䘏哀摧殆無以生伏惟感慕攀號何

以堪處伏承逺賜存慰豈勝感咽孤拙遭遇昔與安