Page:Sibu Congkan0923-蘇洵-嘉祐集-2-2.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


生後余五年余雖汝叔父而幼與汝同戲如兄弟然其後余日以

長汝亦以壯大余適四方而汝留故圉余旣歸止汝乃隨汝仲叔

旅居東都十有三歳而不還今余來東汝遂溘然至死而不救此

豈非天邪嗟夫數十年之間與汝出處參差不齊曽不如其幼之

時方將與汝旅于此汝又一旦而殁人事之變何其反覆而與人

相違嗟余伯兄其後之存者今日以徃獨汝季弟與汝之二孺此

所以使余増悲也汝殁之五日汝家將殯汝于京城之 郊魂如

有知於此永别尚饗

   祭史親家祖母文

嗟人之生其乆幾何百年之間逝者如麻反顧而思可泣以悲夫

人之孫歸于子轍自初許嫁以及今日旻天不弔禍難荐結始自

丁亥天崩池拆先君殁丗次及近歳子婦之母亦以奄弃顧惟荼

毒謂亦止此誰知子今乃或有甚室家不祥死而莫救及于夫人

亦罹此咎子喪其妣婦喪祖母誰謂人生而至於是嘆嗟傷心悲