Page:Sibu Congkan0940-王安石-臨川先生文集-20-17.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


洗馬致仕𥘉尚書未老棄其官以歸至侍郎及公之

退也亦皆未老自尚書至公再世皆有子而皆以嚴

治其家如吏治江西士大夫慕其世德稱其家法蓋

近世士多外自藩飾爲聲名而内實罕能治其家及

老往往顧利冒恥不知休息公獨父子兄弟能如此

嗚呼其可謂賢於人也已公事親孝比遭大䘮廬墓

六年然後已事兄與其寡姊衣食藥物必躬親之及

公老矣二子就養如公之爲子弟也寛甞爲江浙等

路提㸃鑄錢坑冶又甞提㸃江南西路刑獄定亦再

爲洪州官不去左右者十二年皆以才能爲世聞人

以恩遷公官至尚書虞部郎中階至朝奉郎勲至護

軍以嘉祐四年七月某甲子卒於豫章之第室年八