Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


尚爲四夷所憚而 天子亦賢公以爲可屬大事也

四年復強起公以爲河陽三城節度使同中書門下

平章事判鄭州六年遂以爲樞密使契丹使至公伴

射使曰南朝以公使樞密而相富公可謂得人矣

天子聞之賜公御弓一矢五十以寵焉嘉祐九年進

封魯國公以年老求去位至六七 天子爲之不得

已猶以爲忠武軍節度使景靈宫使又以爲同羣牧

制置使有詔五日一會朝給扶者以一子(⿱艹石)孫一人是

歲公年七十八矣明年二月辛未公以疾薨天子

至其第爲之罷朝一日又爲之素服發哀苑中而以

太尉中書令告其第又賜以黃金水銀龍腦等物出

内人撫其諸子公忠實樂易與人不疑不詰小過望