Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


略歸佐三司廷論南師帝曰可哉汝言予施河京以

東再執刑柄諏囚于齊至鄆而病棄世平隂壽五十

三有子四人扶喪而南長倩惟伯仲惟長緒長恕惟

叔季惟長愈倩SKchar秀州敏有辭章緒由君恩郊社齋

郎又女六人皆出陳氏維陳淑愼善相君子四男有

立女亦有歸受封長安卽養無違爰以嘉祐六年

月歸君錢塘范村之穴惟君靜深不苟笑嘻隆親篤

友遇物愛慈讀書慨然慕古竒偉顧謂諸子仕當如

此官止外郎尚書司封又不得年以旣厥庸有文藏

家後世之詒於君所得可以此窺有幽斯竁掩石在

下撰君初終以告來者

    廣西轉運使屯田員外郎蘇君墓誌銘