Page:Sibu Congkan0943-王安石-臨川先生文集-20-20.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


江淮荆湖兩浙制置發運使少府監廣陵孫君之夫

人夀安縣君太原王氏其先自滄州之清池徙河南

世有顯人太府卿諱某者皇曾祖也庫部貟外郎贈

禮部侍郎諱某者皇祖也屯田郎中贈吏部侍郎諱

某者皇考也至夫人諸兄亦皆爲郎尚書而多以材

藝稱當世夫人好讀書善爲詩靜專而能謀勤約以

有禮吏部君愛之尤而擇所嫁於是少府君爲大理

評事簽書淮南節度判官㕔公事以夫人歸焉皇姑

曰自兒有婦内外族人加親而吾食寢甘焉少府君

材能爲朝廷所信以至休顯其盡心外事不以家爲

䘏者以夫人爲之内也嘉祐四年某月某甲子夫人

卒年五十三明年某月某甲子葬揚州之天長縣博