Page:Sibu Congkan0944-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-01.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


縣二十五日渡渭𪧐於僧舎二十六日至磻溪

 自磻溪往陽平二十七日至斜谷由下馬磧懷

 趙薦及磻龍寺等詩重九不與府㑹獨遊普

 門寺僧閣有懷子由作詩二十日微雪懷子由

 作詩 是年作喜雨亭記又荅趙薦并餽歳等

 詩并子由不赴商州及和子由蠶市等詩

嘉祐八年癸卯先生二十八歳

 英宗即位 公在鳯翔覃恩轉大理寺丞 是

 年作思治論又作授經臺調水符往南溪等詩

治平元年甲辰先生二十九歳

 公在鳯翔磨勘轉殿中丞冬任滿還京至華隂