Page:Sibu Congkan0944-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-01.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昔年留別超然臺贈密守霍翔詩十月十五

 日到登州二十日召爲禮部貟外郎作孫氏松

堂遺直坊等詩晦日作海市詩過萊州雪後望

二山作詩過濟州作眞相院舎利塔銘 十一

 月七日書呉道子畫後 是月到京供禮部職

十二月以七品服入侍延和賜緋魚除起居舎人

元祐元年丙寅先生五十一歳

 公在京師 正月除中書舎人辤免狀云臣頃

自貶所起知登州到任五日而召以省郎半月

而擢爲右史云云今又冒榮直授躐等驟遷非

惟其人旣難以處不試而用尤非所安 二月