Page:Sibu Congkan0953-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-10.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   ⿱⺾⿰𩵋禾潜聖挽詞堯卿潜垩名泳成都新繁人慶曆二年楊寘牓登第嘗知乾州又知邛州

   以聀方郎中致仕年六十餘卒有三子其中子名槩年十八嘉祐四年劉暉榜登第終著作郎

妙齡馳譽百夫雄子仁詩黄鳥百夫之特〇師文選王仲宣等生爲百夫雄死爲壯士規晚節

忘懷大隱中縯大隠隱朝市小隱隱山林悃愊無華眞漢吏厚後漢章帝詔曰安

静之吏悃幅無華文章爾雅稱吾宗援公孫洪言臣謹按詔書律令下者文章尔雅訓詞深厚

時肯負平生志有子還應不死同惟我閑思十年

事數行老淚𭔃西風養源退之詩数行衰淚落煙霞

   京師哭任遵聖堯卿名孜字遵垩嘗爲寺丞卒於京師

十年不還郷兒女日夜長豈惟催老大漸復成凋

䘮毎聞𦒿舊亡涕泫聲輙放老任况竒逸先子推

軰行文章少得譽詩語尤清壯厚晋阮藉慱帝讓九錫公卿將𭄿進使籍爲其