Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昔人分毫之功此不可不論也古之爲兵者戍其地則

用其地之民戰其野則食其野之粟守其國則乗其國

之馬是以外𬒳兵而内不知此所以百𢧐而不殆也今

則不然戍邊用東北之人糴粮用内郡之錢𮪍戰用西

羌之馬是以一郡用兵而百郡騷然此又不可不論也

昔者衛爲狄所㓕齊威公以車三十乗封文公於楚丘

及其末年至三百乗左傳僖公二年斉威公封衛于楚丘衛文公大布之衣大帛之冠務

材訓農通商惠工敬教𭄿斈授方任能元年革車三十乗季年乃三百乗故其詩曰匪直也

人秉心塞淵騋牝三千詩定之方中注云匪直也人言非徒庸君秉心塞淵秉操也塞

乃充实淵深也騋牝三千馬十尺曰騋騋馬与牝馬也以爲資之四夷則衛之所

近者莫(⿱艹石)狄當是時也狄與衛爲仇讎其𫝑必不以馬

與衛然則衛獨以何術而能致馬如此之多耶今欲使