Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以明子孫不能奉行則虽大聖大賢之法不免於有弊也後引文帝宣帝仁厚而事不廢核实而政不苛者以

明臣子(⿱艹石)奉行得其理无𮗚望希合之心則虽文帝宣帝足以无弊也中間又言 六聖相授爲治不同同帰

於仁其所謂媮与刻者專謂今之百官有司及監司守令不識 朝廷所以师法 先帝之本意或至於此文

理甚明粲若黒白何甞有毫髪疑似議及 先朝非獨 朝廷知臣无罪可放臣亦自知无罪可謝也

   兩漢之政俗志林云西漢風俗謟媚不爲流俗所移唯汲長孺耳司馬迁至伉簡

     然作衛青傳不名青但謂之大將軍賈誼何䓁人也而謂之愛幸於河南守呉公此

     䓁語甚可鄙而迁不知習俗使然也吾嘗發䇿斈士院問两漢所以亡者難易相反

     其意在此也而荅者不能尽吾亦嘗於 上前論之即此題是也

問古之君子見禮而知俗聞樂而知政於以論興亡之

先後考古以詔今盖學士大夫之職而人主與羣臣之

所欲聞也請借漢而論之西漢十二世而有道之君六

謂髙祖文景武昭宣雖成哀失德禍不及民成帝哀帝失於荒怠故外戚檀權嬖幸用