Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問三代之祭礼其存者幾希矣其全固不可以一日而

復然今天下郡縣通祀社稷孔子風伯雨師與凡山川

古聖賢之廟此其礼尤急而不可闕者也武王伐商師

渡孟津有宗廟有將舟將舟社主在焉尚書大傳曰王升舟入水鼔鍾

亞𮗚臺亞將舟亞宗廟亞周礼解用牲于社嘗引此語正義釋曰謂武王於孟津渡何升舟入水在前鼓鍾亞

亞王舟後𮗚臺亞者𮗚臺可以望氣祥亞鼔鍾後將舟亞者以社主主殺戮而軍將同故名社主為將將舟在

亞𮗚臺後宗廟亞者宗廟則迁主也亞在將舟後引之者證在軍有社及宗之意也則是社稷有

主也古者師行載遷廟之主記曽子問曰古者師行必以迁廟主行乎孔子曰天

子廵狩以迁廟主行載于斉車言必有尊也斉車即金路無遷廟則以幣玉爲廟不

可一日虚主也曽子問曰古者師行无迁主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸

侯將出必以幣帛皮圭告干祖祢遂奉以出載于斉車以行毎舎奠焉而後就舎一日虚主猶

不可若無主而爲廟可乎是凡廟皆當有主也五經要義曰主