Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出以征伐不義之諸侯本紀云西伯伐犬戎伐宻須敗耆國伐崇侯武王亦滅囯五十

而未嘗患無財方此之時𨵿市無征而山澤不禁取於

民者不過什一而財有餘及其衰也内食千里之租外

牧千八百國之貢而不足於用由此觀之夫財豈有多

少哉人君之於天下俯己以就人則易爲功仰人以援

已則難爲力是故廣取以給用不如節用以廉取之爲

易也臣請得以小民之家而推之夫民方其窮困時所

望不過十金之資妻子之奉出入於十金之中寛然而

有餘及其一旦稍稍蓄聚衣食旣足則心意之欲日以

漸廣所入益衆而所欲益以不給不知罪其用之不節

而以爲求之未至也是以冨而愈貪求愈多而財愈不

供此其爲惑未可以知其所終也盍亦反其始而思之