Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


傅公主說不欲行漢強使之說曰必我也爲漢患者中說旣至因降單于單于愛幸之𥘉單于好漢繒絮食

物中行說曰匈奴人衆不能當漢之大郡然所以強之者以衣食異無卬於漢今單于變俗好漢物漢物不過

什二則匈奴尽歸於漢矣其得漢繒絮以馳草𣗥中衣袴皆裂弊以視不如㫋裘堅善也得漢食物皆去之以

視不如重酪之便美也注云姓中行名說行胡郎反說讀曰恱重乳汁也竹用反字夲作湩由此觀

之中國以法勝而匈奴以無法勝聖人知其然是故精

修其法而謹守之築爲城郭壍爲溝池大倉廪實府庫

明烽燧逺斥候使民知金鼔進退坐作之節勝則相先

敗不相棄此其所以謹守其法而不敢失也一失其法

則不如無法之爲便也今夫佩玉服韍冕而垂旒者此

宗廟之服所以登降揖遜折旋俯仰爲容者也而不可

以𮪍射今夫蠻夷而用中國之法豈能盡如中國哉苟

不能盡如中國而𮦀用其法則是佩玉服韍冕而垂旒