Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


武之虚耗而以爲儒者之罪則過矣此唐明皇之所以

溺於宴安徹去禁防而爲天寳之亂也明皇末年自以天下无事欲髙

拱无爲乃悉以政事委李林甫其後諸道節度使盡用胡人以兼統重鎮精兵咸戍北边天下之势偏重卒使

禄山傾覆天下伏惟 制䇿有王政所由形于詩道周公𡺳詩

王業也而繫之國風宣王北伐大事也而載之小雅臣

聞豳詩言后稷公劉所以致王業之艱難者也其後累

丗而至文王文王之時則王業旣巳大成矣而其詩爲

二南二南之詩猶列於國風而至於𡺳獨何疑乎昔季

札觀周樂以爲大雅曲而有直體小雅思而不貳怨而

不言左傳襄公二十九年呉公子札來聘請𮗚周楽為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周徳之

衰乎尤有先王之遺民焉為之歌大雅曰廣哉𤋮熙乎曲而有直休其文王之徳乎夫曲而有直

體者寛而不流也思而不貳怨而不言者狹而不迫也