Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經進東坡文集事略卷第二十一

   迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

  擬進士廷試䇿表一道

  廷試䇿問一首

  擬進士廷試䇿一道

   擬進士廷試䇿表

右臣准宣命差赴集英殿編排舉人試卷竊見 陛下

貽革舊制以䇿試多士厭聞詩賦無益之語將求山林

朴直之論聖聽廣大中外歡喜舊制殿試進士以詩賦論特奏名進士以論至

是進士𥘉就席有司猶給禮部韻及試題出乃䇿問也上以制䇿示執政曰對策亦何足以實盡人才然愈於

用詩賦取人爾而所試舉人不能推原聖意皆以得失爲慮不

⿰扌𭥍 -- 指陳闕政而阿䛕順𭥍者又卒據上第司馬温公日記大略云熈