Page:Sibu Congkan0958-蘇軾-經進東坡文集事略-10-05.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昭公七年孟僖子云正考父一命而偻再命而傴三命而俯使華天降一節以趨

云凡君召以三莭二莭以走一莭以趍在故事以嘗聞豈平生之敢望省

循非稱愧汗交深竊以視草之官淮南王安傳云武帝每爲安報書及賜常

召司馬相如等視草廼遣自唐爲盛唐百官志云開元二十六年改翰林供奉爲斈士院專掌内

命其後選用益重而礼遇益親雖職親事袐號爲北門學士之榮唐刘禕之

迁洪文館直斈士上元中与元万頃䓁偕召入禁中論次新書髙宗又宻与叅决時政以分宰相權時号北門

斈士以其常於北門候進止也而禄薄地寒至有京兆掾曹之請姜公輔爲

翰林斈士嵗滿當迁尚書以母老賴禄而養求兼京兆户曹參軍事後白居易爲翰林斈士歳滿當迁帝以資

淩且家素貧听自擇官居易請如姜公輔以斈士兼京兆戸曹參軍以便養詔可豈如聖代一

振儒風非徒好爵之縻兼享大烹之養玉堂賜篆仰淳

化之彌文金坡遺亊云淳化中太宗謂宰臣曰⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇易簡乞朕飛白書玉堂之庐四字今附宰臣李昉

以下詔易簡於中書當靣宣賜寳帶重金佩元豐之新渥元豐中 神宗一新官制