Page:Sibu Congkan0960-蘇軾-經進東坡文集事略-10-07.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官劉平以孤軍來援姦臣不救平遂戰没竟罵賊不食

而死康定元年正月元昊圍延州范雍召知慶州刘平来赴援与賊戰三川口平左右耳脛中流矢内持

兵馬都监黄徳和卛兵遁平轉戰三日救兵不至遂𬒳执平不食罵賊曰狗賊我脛長三尺何不速殺縳我何

之乃遇害德和教敗卒称平降詔遣庬籍往訊之具得其狀遂腰斬德和於河中贈平忠武軍莭度使兼侍中

殿前都指揮使封其妻爲南陽郡夫人仍録用諸子平有數子皆才用絶人不幸

早丗今臣所與同僚路分都監左藏副使劉季孫則平

之少子篤志力學博通史傳工詩能文石林詩話云刘季孫能詩初以

古班殿直监饒州酒王荆公爲江東提點刑獄廵歷至餞按酒務始至厅亊見屏間有題小詩曰呢喃燕子

語梁間底亊來驚夢裏閑說与傍人應不解杖蔾携酒看支山大称賞之問專知官誰所作以季孫對即召与

之語嘉歎升車而去不復問務亊既至薄舎適郡斈生持狀立庭下請差官挕斈亊公判監酒殿直一郡大驚

遂知名云其工詩如此曽端伯詩選云東坡甞荅季孫書其大略云公每發言雄如風陣馬迅霆激電不意

扵中復有祥光異彩紆餘緻膩盎如陽春淑艶时花荑女誠不𠯁比其態度此所謂不測之神也其能文又可