Page:Sibu Congkan0960-蘇軾-經進東坡文集事略-10-07.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人而諌官吕陶又論維專𫞐用事臣本蜀人與此兩人

實是知舊因此韓氏之黨一例疾臣指爲川黨聞見録云元祐

諸賢者不免以𩔖相従故當时有洛黨川黨朔黨之語洛黨者以程正叔爲領袖朱光庭賈易䓁爲羽翼川黨

者以蘇子瞻爲領袖吕陶䓁爲羽翼朔黨者以刘挚王岩叟刘安丗爲領䄂羽翼尤衆至紹聖𥘉同以爲元祐

黨尽竄嶺海之外可哀也巳御史趙挺之在元豐末通判徳州而著

作黄庭堅方監本州徳安鎮挺之希合提舉官楊景棻

意欲於本鎮行市易法而庭堅以謂鎮小民貧不堪誅

(⿱艹石)行市易必致星散公文往來士人傳𥬇其後挺之

以大臣薦召試館職臣實對衆言挺之聚歛小人學行

無取豈堪此選又挺之妻父郭槩爲西蜀提刑時本路

提舉官韓玠違法虐民朝旨委槩體量而槩附會隱庇

臣弟轍爲諫官劾奏其事玠槩並行黜責以此挺之疾