Page:Sibu Congkan0960-蘇軾-經進東坡文集事略-10-07.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄭當時傳云其推轂士及官属丞史誠有味其言也師古曰推轂言薦㪯人如車轂之運轉也臣任

翰林學士日嘗具以此奏聞乞換文資置之太學雖蒙

恩換承奉郎而今者乃出之徐州教授比於博士乃似

左遷非獨臣人微言輕不足取信亦恐朝廷不見其文

章議論無以較量其人謹繕冩去非所著備論二十八

篇附逓進上乞降付三省執政考覽如臣言不繆乞除

一館職非獨以收羅逸才風暁士𩔖亦以彰 先帝知

人之明一經題目決無虚士書之史𠕋足爲光華(⿱艹石)

不如所舉臣甘伏朝典謹錄奏聞伏候敕旨

   論行遣蔡確劄子字持正 神宗朝参政事宅右揆 哲宗即位 宣仁垂

     簾聽政拜左僕射其弟碩贓敗確謫守安州

元祐四年四月十一日龍圗閣學士朝奉郎新知杭州