Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所附麗私竊樂之旦往而暮還者五年於此矣寺僧曰

繼連爲僧首七年得賜衣又七年當賜號欲謝去其後

與父老相率留之連𥬇曰知足不辱知止不殆卒謝去

余是以媿其人七年余將有臨汝之行元豊七年甲子三月公自黄州

量移汝州連曰寺未有記具石請記之余不得辭寺立於僞

保大二年始各護國嘉祐八年賜今名堂宇齋閣連

皆易新之嚴麗深穩恱可人意至者忘歸嵗正月男女

萬人㑹庭中飲食作樂且祠瘟神江淮舊俗也四月六

日汝州團練副使眉山蘇軾記

   四菩薩閣記

始吾先君於物無所好燕居如齋言𥬇有時顧常嗜

弟子門人無以恱之則爭致其所嗜庻幾一解其顔故