Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經進東坡文集事略卷第五十五

  迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

 碑

  韓文公廟碑  表忠觀碑

  上清儲祥宫碑 宸奎閣碑

  司馬温公神道碑

  韓文公廟碑東坡外集載與呉子野論韓文公廟碑書云文公廟碑近巳𭔃去矣

   潮州自文公未到則巳有文行之士如趙徳者蓋風俗之美乆矣先伯父與陳文惠

   公相知公在政府未嘗一日忘潮也云潮人雖小民亦知禮義信如子野言也碑中

   巳具論矣伯父即提刑渙文惠即堯佐也

匹夫而爲百丗師一言而爲天下法是皆有以參天地

之化關盛衰之運其生也有自來其逝也有所爲故申