Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲火正遂以爲南海神而不知自有所據也離騷云使湘靈鼔瑟𠔃令海(⿱艹石)舞馮夷犦牲雞卜羞

我觴犦者犎牛也郊祀志云立粤祠而以雞卜李竒曰持雞骨卜如鼠卜於粲荔丹與蕉

愈羅池廟碑銘云荔子丹𠔃蕉黄公不少留我涕滂翩然𬒳髪下大

愈雜詩云翩然下大荒𬒳髪𮪍騏驎洪内翰邁谷斉隨筆云刘夢得李習之皇甫持正李漢皆稱誦韓公

之文各極其挚及東坡之碑一出而後衆說盡廢𮪍龍白雲之詩蹈厲發越直到雅頌所謂(⿱艹石)捕龍蛇搏虎豹

者大哉言乎

   錢氏表忠觀碑

熈寜十年十月戊子資政殿大學士右諌議大夫知杭

州軍州事臣抃言趙抃字閱道三衢人即清献公也故呉越國王錢氏

墳廟及其父祖妃夫人子孫之墳在錢塘者二十有六

在臨安者十有一皆蕪廢不治父老過之有流涕者謹

按故武肅王鏐始以郷兵破走黄巢名聞江淮五代史呉越世