Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所培我膺受之篤其成材千石之鍾萬石之簴戰囯策云大國

據千乗之地而建千石鍾万石簴相如上林賦云撞千石之鍾立万石之簴張揖曰千石十二萬斤也顔師古

曰簴獸也立一百二十万斤之簴以架鍾也相以銘詩震于四海趙伯山中外舊亊云

紹聖中有人過臨江軍驛題二詩不書姓名時貶東坡毀上清碑令蔡京别撰詩云李白當年流夜郎中原不

復漢文章納官贖罪人何在壯士悲SKchar淚兩行又云晉公功業SKchar吾唐吏部文章日月光千載断碑人膾灸不

知丗有叚文昌乃江鄰幾作或云張文潜

   宸奎閣碑

皇祐中有詔廬山僧懐璉住京師十方淨因禪院召對

化成殿問佛法大意奏對稱㫖賜號大覺禪師是時北

方之爲佛者皆留於名相囿於因果以故士之聦明超

軼者皆鄙其言詆爲蠻夷下俚之說璉獨指其妙與孔

老合者其言文而眞其行峻而通故一時士大夫喜從