Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


此閣在  閣之北舊曰夀昌慶曆𥘉改今名嘉祐八年詔以 仁宗御書藏於寳文閣命翰林斈士王

珪撰記立石詔取其副本藏焉且命歳度僧一人璉歸山二

十有三年年八十有二臣出守杭州其徒使來告曰宸

奎閣未有銘君逮事 昭陵而與吾師游最舊其可以

辭臣謹按古之人君號知佛者必曰漢明梁武𡊮宏漢紀曰浮

屠佛也西域天笁國有佛道焉佛者漢言覺也將以覺悟羣生也佛長丈六尺黄金色佩日月光變化無方𥘉

明帝夢見金人長大項有日月光以問羣臣或曰西方有神其名曰佛陛下所夢得無是乎於是遣使天笁問

其道術而圖其形像焉梁武自天監中用釋氏法長斎断魚SKchar日止一食甚至於捨身宗廟祭祀不用犠牲代

以趃其徒蓋嘗以藉口而繪其象于壁者漢明以察爲

帝紀論曰明帝法令分明日晏坐朝幽枉必逹而鍾離意宋均之徒常以察慧爲言夫豈洪人之度未優

而梁武以弱爲仁上專精佛戒毎断重罪則終日不擇或謀反逆事斍亦泣而宥之由

是王侯益横或日晝殺人於都街或暮夜公行剽掠上雖知其弊而溺於慈愛不能禁也故卒有侯景之禍餓