Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有三一曰眞書二曰飛白三日梵書上二書丗多見之而梵書亦自竒古駭愕也

   司馬温公神道碑

上即位之三年朝廷清明百揆時叙民安其生風俗一

變異時薄夫鄙人皆洗心易慮務爲忠厚人人自重恥

言人過中國無事四夷稽首請命惟西羌夏人叛服不

常懷毒自疑數入爲宼 上命諸將按兵不戰示以形

𫝑不數月生致大首領鬼章青宜經闕下亊見上注夏人數

十萬㓂涇原至鎮戎城下五日無所得一夕遁去元祐

二年九月巳未夏人犯鎭戎軍圍之五日㝷即遁去而西羌兀征聲延以其旅萬

人來降邈川東界䓁処大首領兀征聲延聞鬼章巳擒震恐以爲漢兵且至皆求内附許之黄河

始決曹村旣築靈平復決小呉横流五年朔方騷然而

今歳之秋積雨彌月河不大溢及冬水入地益深有此