Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


此節丁亥乃復下詔分别邪正進退其甚者十餘人元祐𥘉以呂公著爲右僕

射以范純仁同知樞宻院岀蔡確知陳州章淳知汝州其分別邪正皆此𩔖也旋罷保甲保馬

市易及諸道新行鹽鐵茶法最後遂罷助役青苗方議

取士擇守令監司以養民期於冨而教之凛凛嚮至治

元豐末罷免行錢并市易元祐𥘉弛京東鐡冶减南方鹽課罷免役法罷保甲保馬及新法之害民者復

賢良詞賦春秋科罷諸路提舉常平使者而公卧病以元祐元年九月丙辰

朔薨于位享年六十八 太皇太后聞之慟上亦感涕

不巳時方祀明堂禮成不賀二聖皆臨其䘮哭之甚哀

輟視朝贈太師温國公禭以三品禮服謚曰文正官其

親屬十人公娶張氏禮部尚書存之女封清河郡君先

公卒追封温國夫人子三人童唐皆早云康今爲祕書

省校書郎孫二人植亘皆承奉郎以元祐三年正月辛