Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


則樂樂則喜從事使人而皆喜從事則天下何足治與

後之君子常有所不屑使之居其所不屑則躁否則惰

躁則妄惰則廢旣妄且廢則天下之所以不治者常出

於此而不足怪今夫宋公計其所歷而累其勤使無齟

齬於丗則今且何爲矣而猶爲此官哉然而未嘗有不

屑之心其治扶風也視其卼臲者而安植之求其𫎇茸

者而䟽理之非特傳舎而巳事復有小於傳舎者公未

嘗不盡心也嘗食芻豢者難於食菜嘗衣錦者難於衣

布嘗爲其大者不屑爲其小此天下之通患也詩曰豈

弟君子民之父母所貴乎豈弟者豈非以其不擇居而

安安而樂樂而喜從事歟夫修傳舎誠無足書者以傳

舎之修而見公之不擇居而安安而樂樂而喜從事者