Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十餘年矣其木皆十圍岸谷隱然凡園之百物無一不

可人意者信其用力之多且乆也古之君子不必仕不

必不仕必仕則忘其身必不仕則忘其君譬之飲食適

於飢飽而巳然士罕能蹈其義赴其節處者安於故而

難出出者狃於利而忘返於是有違親絶俗之譏懷禄

苟安之弊今張氏之先君所以爲其子孫之計慮者逺

且周是故築室蓺園於汴泗之間舟車SKchar蓋之衝凡朝

夕之奉燕遊之樂不求而足使其子孫開門而出仕則

跬歩市朝之上閉門而歸隱則俯仰山林之下於以養

生治性行義求志無適而不可故其子孫仕者皆有循

吏良能之稱處者皆有節士廉退之行蓋其先君子之

澤也余爲彭城二年樂其土風將去不忍而彭城之父