Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


疑之以爲公旣巳無愧於伊周矣而猶有羡於樂天何

哉軾聞而𥬇曰公豈獨有羡於樂天而巳乎方且願爲

㝷常無聞之人而不可得者天之生是人也將使任天

下之重則寒者求衣飢者求食凢不獲者求得苟有以

與之將不勝其求是以終身處乎憂患之域而行乎利

害之塗豈其所欲哉夫忠献公旣巳相三帝即 仁宗英宗 神

安天下矣浩然將歸老於家而天下共挽而留之莫

釋也當是時其有羡於樂天無足怪者然以樂天之平

生而求之公較其所得之厚薄淺深孰有孰無則後丗

之論有不可欺者矣文致太平公本傳云 仁宗方選用大臣以理天下之務

至𤦺爲相𠋣任尤至SKchar之天下晏然百姓遂安刑罰衰止衣食兹殖𤦺之力也武定亂略趙元昊之

叛𤦺嘗爲陕西四路安抚招討使後元昊SKchar称臣謀安宗廟而不自以爲功𤦺